Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης
13 Ιουνίου 2016
Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης ΕΒΒΖΕ 2016
23 Ιουνίου 2016

Διατροφική δήλωση πάνω στα κιβώτια με χυδήν προϊόν

Αγαπητά Μέλη ,

Σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. πρωτ. 200/17-10.2016 επιστολής μας στην οποία σας ενημερώσαμε για το θέμα της αναγραφής της διατροφικής δήλωσης επάνω στην τελική συσκευασία διακίνησης χύδην προϊόντων στα κιβώτια αλλά και στην επιστολή που απέστειλε η Ένωσή μας αρχικά στον ΕΦΕΤ και στη συνέχεια στην αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην οποία τονίζαμε την μη χρησιμότητα της αναγραφής της διατροφικής δήλωσης επάνω στην τελική συσκευασία διακίνησης χύδην προϊόντων δεδομένου ότι η συσκευασία αυτή δεν απευθύνεται στον τελικό καταναλωτή αλλά στους εμπόρους – ιδιοκτήτες καταστημάτων όπως αρτοποιεία ή ζαχαροπλαστεία τα οποία μεταπωλούν τα προϊόντα αυτά ταυτόχρονα με παρόμοια προϊόντα που παράγουν στα εργαστήριά τους (π.χ. σοκολατάκια, καραμέλες, κουλουράκια, κουφέτα, λουκούμια, κριτσίνια, γλυκά ταψιού, κλπ.).

Με την επιστολή αυτή η ΕΒΒΖΕ απευθύνθηκε , εκτός από τον ΕΦΕΤ , στην πλέον αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες και έθεσε το ερώτημα κατά πόσο οι επιχειρήσεις μέλη της Ένωσής μας, οι οποίες διακινούν χύδην προϊόν προς μεταπώληση, έχουν την υποχρέωση να αναγράφουν επάνω στην τελική συσκευασία διακίνησης (κιβώτιο) τη διατροφική δήλωση των προϊόντων τα οποία περιλαμβάνονται στην εν λόγω συσκευασία.

Ως γνωστόν από το Δεκέμβριο 2016, θα είναι υποχρεωτική η αναγραφή της διατροφικής δήλωσης σε μικρές συσκευασίες προσυσκευασμένων τροφίμων.

Στις 14 Δεκεμβρίου 2016 λάβαμε απάντηση από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ) και τη Διεύθυνση Αξιολόγησης & Εγκρίσεων και συγκεκριμένα από την κα Κοντοπούλου την οποία και σας κοινοποιούμε, στην οποία τονίζεται η αναγκαιότητα της ύπαρξης των αλλεργιογόνων για την προστασία του καταναλωτή πάνω στο κιβώτιο .

Η επιστολή καταλήγει ότι δεν υπάρχει υποχρέωση μεταφοράς της πληροφορίας σχετικά με τον πίνακα διατροφικής δήλωσης πάνω στο κιβώτιο με χύδην προϊόν .

Ωστόσο δε διευκρινίστηκε η υποχρέωση μεταφοράς της πληροφορίας στις περιπτώσεις των παραγράφων 7 και 8 του Κανονισμού και στις 30/11/2016, απέστειλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεύτερο αναλυτικό ερώτημα σχετικά με την παράγραφο 7 και παράγραφο 8 του Κανονισμού και αναμένει σχετική απάντηση.

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας , σας παραθέτουμε ολόκληρη την επιστολή που λάβαμε από τον ΕΦΕΤ.

Με εκτίμηση,

Φωτεινή Βασιλοπούλου

Υπεύθυνη Γραφείου ΕΒΒΖΕ

Αξιότιμε κύριε Λαγέ,

Σε συνέχεια της υπ’αριθ.πρωτ.8521/9.06.2016/ΚΥ ΕΦΕΤ επιστολή σας, σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία μας μετά από τηλεφωνική επικοινωνία και συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή , απέστειλε στις 09/09/2016 ερώτημα σχετικά με την υποχρέωση μεταφοράς της πληροφορίας του πίνακα διατροφικής δήλωσης σύμφωνα με την παράγραφο 6,7,8 του άρθρου 8 του Καν.(ΕΕ) αριθ.1169/2011. Στις 04/11/2016 η υπηρεσία μας έλαβε απάντηση σχετικά με την παράγραφο 6 του άρθρου 8 του Καν.(ΕΕ) αριθ.1169/2016. Με βάση την απάντηση αυτή και λαμβάνοντας υπόψη την εθνική μας νομοθεσία σας ενημερώνουμε ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες προμηθεύουν μη προσυσκευασμένα τρόφιμα άλλες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της μαζικής εστίασης, προκειμένου να διατεθούν ως μη προσυσκευασμένα στον τελικό καταναλωτή πρέπει να παρέχουν υποχρεωτικά την πληροφορία σχετικά με τα συστατικά που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες και περιλαμβάνονται στο παράρτημα II του εν λόγω κανονισμού, (Καν.1169/2011-Άρθρο 44, Εγκύκλιος ΕΦΕΤ-ΑΔΑ:7ΩΖΧΟΡ9Τ-ΕΑΖ), καθώς και τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 11 της Υ.Α αριθμ. Α2-718 (ΦΕΚ 2090/τ.Α’/31.07.2014) σχετικά με την Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής πληροφοριών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) στις οποίες δεν περιλαμβάνεται η πληροφορία σχετικά με τη διατροφική δήλωση. Επομένως στην ανωτέρω περίπτωση δεν υπάρχει υποχρέωση μεταφοράς της πληροφορίας σχετικά με τον πίνακα διατροφικής δήλωσης.

Ωστόσο δε διευκρινίστηκε η υποχρέωση μεταφοράς της πληροφορίας στις περιπτώσεις των παραγράφων 7 και 8 του Κανονισμού και επομένως η υπηρεσία μας στις 30/11/2016, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απέστειλε δεύτερο αναλυτικό ερώτημα σχετικά με την παράγραφο 7 και παράγραφο 8 του Κανονισμού και αναμένει σχετική απάντηση.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία.

Με εκτίμηση

Κοντοπούλου Στέλλα

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ)

Διεύθυνση Αξιολόγησης & Εγκρίσεων

Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2

Τ.Κ 11526 Αθήνα

τηλ:2132145828

φαξ:2132145818

e-mail: skontopoulou@efet.gr