Γεωργόπουλος Θεοφάνης
22 Μαΐου 2018

Αντωνόπουλος Ιωάννης

Η ειδικότητα μου είναι Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. και ασχολούμαι με :

– χορήγηση αδειών λειτουργίας σε επαγγελματικές μονάδες όλων των δραστηριοτήτων (βιομηχανικές μονάδες, αποθήκες, εργαστήρια, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κλπ),

– μελέτες πυρασφάλειας

– περιβαλλοντικές μελέτες

– μελέτες HACCP και πιστοποίηση ISO

– Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας και σύνταξη Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου

– Ενεργειακός Επιθεωρητής

– Σύμβουλος Μηχανικός

– Πολεοδομικές άδειες (Αλλαγή χρήσης, Τακτοποίηση Ν.4178 κλπ)

Τα προσωπικά μου στοιχεία είναι :
Αντωνόπουλος Ιωάννης
Μάρνη 32 – Αθήνα,
Τηλ : 2105236869, Κινητό : 6972100912, FAX : 2105236865

Ε-mail : jantonopoulos1@gmail.com