• Ο κ. Γεωργόπουλος είναι Kαθηγητής στην τεχνολογία και ποιοτικό έλεγχο αρτοσκευασμάτων, προϊόντων ζαχαροπλαστικής, γλυκαντικών και πρόσθετων υλών στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής στην Σχολή γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και θα είναι εφεξής Επιστημονικός συνεργάτης μας και θα συμβουλεύει τα Μέλη μας σε θέματα της αρμοδιότητας του. Τα πεδία της δραστηριότητας του κ. Γεωργόπουλου είναι: -Ανάπτυξη νέων λειτουργικών τροφίμων […]
  • Η ειδικότητα μου είναι Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. και ασχολούμαι με : – χορήγηση αδειών λειτουργίας σε επαγγελματικές μονάδες όλων των δραστηριοτήτων (βιομηχανικές μονάδες, αποθήκες, εργαστήρια, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κλπ), – μελέτες πυρασφάλειας – περιβαλλοντικές μελέτες – μελέτες HACCP και πιστοποίηση ISO – Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας και σύνταξη Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου – Ενεργειακός Επιθεωρητής – Σύμβουλος Μηχανικός – Πολεοδομικές άδειες […]