• Ο κ. Γεωργόπουλος είναι καθηγητής Εφαρμογών στην τεχνολογία και ποιοτικό έλεγχο αρτοσκευασμάτων, προιόντων ζαχαροπλαστικής, γλυκαντικών και πρόσθετων υλών στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων στη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Θεσσαλίας και θα είναι εφεξής Επιστημονικός συνεργάτης μας και θα συμβουλεύει τα Μέλη μας σε θέματα της αρμοδιότητας του. Τα πεδία της δραστηριότητας του κ. Γεωργόπουλου είναι: […]
  • Η ειδικότητα μου είναι Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. και ασχολούμαι με : – χορήγηση αδειών λειτουργίας σε επαγγελματικές μονάδες όλων των δραστηριοτήτων (βιομηχανικές μονάδες, αποθήκες, εργαστήρια, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κλπ), – μελέτες πυρασφάλειας – περιβαλλοντικές μελέτες – μελέτες HACCP και πιστοποίηση ISO – Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας και σύνταξη Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου – Ενεργειακός Επιθεωρητής – Σύμβουλος Μηχανικός – Πολεοδομικές άδειες […]