15 Οκτωβρίου 2018

Παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές – Επισήμανση ζαχαρωδών τροφίμων

Ένωση Βιομηχανιών - Βιοτεχνιών Ζαχαρωδών Ελλάδας
11 Ιουνίου 2018

Επίσημος έλεγχος στον τομέα των επιχειρήσεων Ζαχαρωδών Προϊόντων απο τον ΕΦΕΤ (pdf)

Ένωση Βιομηχανιών - Βιοτεχνιών Ζαχαρωδών Ελλάδας
13 Μαρτίου 2017

Υπόμνημα προς Yπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ένωση Βιομηχανιών - Βιοτεχνιών Ζαχαρωδών Ελλάδας