Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας της Ένωσης ΕΒΒΖΕ 2017
24 Φεβρουαρίου 2017
Υπόμνημα προς Yπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
13 Μαρτίου 2017

Διατροφική δήλωση πάνω στα κιβώτια με χύδην προϊόν 2017

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΜΕ ΧΥΔΗΝ ΠΡΟΙΟΝ.

Σύμφωνα με απάντηση πού λάβαμε από τη Διεύθυνση Αξιολόγησης & Εγκρίσεων του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ) αρμόδια την κα Στέλλα Κοντοπούλου οι επιχειρήσεις οι οποίες προμηθεύουν μη προσυσκευασμένα τρόφιμα άλλες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της μαζικής εστίασης, προκειμένου να διατεθούν ως μη προσυσκευασμένα στον τελικό καταναλωτή πρέπει να παρέχουν υποχρεωτικά την πληροφορία σχετικά με τα συστατικά που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες και περιλαμβάνονται στο παράρτημα II του εν λόγω κανονισμού, (Καν.1169/2011-Άρθρο 44, Εγκύκλιος ΕΦΕΤ-ΑΔΑ:7ΩΖΧΟΡ9Τ-ΕΑΖ), καθώς και τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 11 της Υ.Α αριθμ. Α2-718 (ΦΕΚ 2090/τ.Α’/31.07.2014) σχετικά με την Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής πληροφοριών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) στις οποίες δεν περιλαμβάνεται η πληροφορία σχετικά με τη διατροφική δήλωση.

Επομένως στην ανωτέρω περίπτωση δεν υπάρχει υποχρέωση μεταφοράς της πληροφορίας σχετικά με τον πίνακα διατροφικής δήλωσης.

———————————————————————————–

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 43942/4026/2016 (Β’ 2992) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α’ 24), όπως ισχύει» υποχρεωμένοι να γραφούν στο Μητρώο, είναι κάθε οργανισμός ή επιχείρηση, οι εγκαταστάσεις των οποίων παράγουν απόβλητα ή πραγματοποιούν εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων, εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α του Ν.4014/2011 (Α’209).

Οι δραστηριότητες που αφορούν αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων, μπισκότων, παξιμαδιών κλπ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ΚΥΑ 1958/2012, όπως ισχύει), εξαιρούνται περιβαλλοντικής αδειοδότησης, εφόσον πρόκειται για επαγγελματικά εργαστήρια, δηλαδή εγκαταστάσεις με συνολική κινητήρια ισχύ μικρότερη των 37,50 KW (50,0 ΗΡ) και θερμική ισχύ μικρότερη των 70,0KW.

Συνεπώς στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων έχουν υποχρέωση να εγγραφούν μόνο οι μονάδες με ισχύ πάνω απο τα παραπάνω όρια, (συνολική κινητήρια ισχύ μεγαλύτερη των 37,50KW (50,0 ΗΡ) και θερμική ισχύ μεγαλύτερη των 70,0 KW) οι οποίες και κατατάσσονται στην Περιβαλλοντική κατηγορία Β (καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων).

___________________________________________________________

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ π.δ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

H Ένωση Ζαχαρωδών αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία σε ένα θεσμικό πλαίσιο χρήσεων γης κατέθεσε σχετικό υπόμνημα στο αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τονίζοντας την αντίθεσή της σε ορισμένες διατάξεις του εν λόγω νομοσχεδίου :

Yπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Αρχική ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

Άρθρο 04 – 3. Γενική Κατοικία

13 Μαρτίου 2017, 12:23 | ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΒΙΟΧΑΝΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μόνιμος Σύνδεσμος

Αξιότιμοι κύριοι

Στο άρθρο 4, παρ.3 που αφορά την Γενική Κατοικία αναφέρει ότι :
Στο άρθρο 4, παρ.3 που αφορά την Γενική Κατοικία αναφέρει ότι : Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης επιτρέπονται, μέχρι 400 τμ συνολικής επιφάνειας δόμησης.

Επίσης στο άρθρο 5, παρ.4 που αφορά το Πολεοδομικό Κέντρο αναφέρει ότι : Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης μέχρι 500τμ συνολικής επιφάνειας δόμησης ανά γήπεδο.

Παράλληλα στο παραπάνω άρθρο απαγορεύει εντελώς τα επαγγελματικά εργαστήρια στο Τοπικό Κέντρο Γειτονιάς, απαγόρευση που δεν ίσχυε στον προηγούμενο καθορισμό χρήσεων γης (ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87))

Θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο είναι καταδικαστικό για τις μικρές βιοτεχνίες – εργαστήρια, αλλά και πιο συγκεκριμένα για τα επαγγέλματα που εκπροσωπεί ο σύλλογος μας.

Η Γενική Κατοικία και το Πολεοδομικό Κέντρο, αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο τμήμα του ιστού της πόλης και οι παραπάνω περιορισμοί θα οδηγήσουν σε σταδιακό κλείσιμο ή απομάκρυνση όλων των μικρών και μεσαίων βιοτεχνιών – εργαστηρίων, που αποτελούν τον πυλώνα της παραγωγής στην χώρα μας.

Οι παραπάνω περιορισμοί αναφέρονται σε συνολική επιφάνεια δόμησης.

Το παραπάνω σημαίνει ότι σε πολυώροφο κτίριο (με κατοικίες, άλλα καταστήματα κλπ) δεν θα υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης εργαστηρίου, ενώ σε ένα ανεξάρτητο κτίριο χωρίς άλλες χρήσεις θα υπάρχει ο περιορισμός των 400 m2 ή 500 m2 ανάλογα με την χρήση (Γ.Κ. ή Π.Κ.).

Οπωσδήποτε τα παραπάνω εμβαδά αν συνυπολογίσουμε τους αποθηκευτικούς χώρους, τους χώρους υγιεινής (WC, ντουζ, αποδυτήρια), γραφείο, τον χώρο πλύσεως και τον χώρο παραγωγής, είναι σχεδόν απαγορευτικό για την εγκατάσταση ενός εργαστηρίου.

Θεωρούμε ότι ο περιορισμός των τετραγωνικών μέτρων, είναι καταδικαστικός για την λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και δεν θα βοηθήσει στην ανάπτυξη ή στην είσοδο νέων επενδύσεων.

Επίσης δεν προσφέρει σε τίποτα στον περιορισμό της όχλησης εντός των πόλεων, αφού το μόνο που θα δημιουργήσει είναι περισσότερους κενούς επαγγελματικούς χώρους, οι οποίοι δεν θα μπορούν να αξιοποιηθούν.